ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ ๒๗ (กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๖) โรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร แห่งที่ ๒ : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบน้ำเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี จำนวน ๔ จุด ดังนี้ ๑.บ้านแสนพัน ต.เดิด อ.เมืองยโสธร ๒.บ้านแจ้งน้อย ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร ๓.บ้านดอนขะยอม ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว ๔.บ้านหนองยาง (วัดพระพุทธบาท) ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ปริมาณน้ำในลำน้ำยังและลำน้ำชียังคงต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ ๑ เมตร มีเพียงพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอ ป้องกันจังหวัด ปลัดอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โดมอเนกประสงค์อำเภอกุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดิน ครั้งที่ ๑๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยทำการมอบให้เจ้าของที่ดินที่ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐ แปลง ทั้งนี้ได้มีการมอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐ ราย โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร นายอำเภอกุดชุม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกเทศมตรีตำบลกุดชุมพัฒนา กำนัน พระภิกษุ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมในพิธี

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดสิงห์ท่า ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ข้าราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมในพิธี

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร เข้าร่วมในพิธี






 
 
 


รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุยชน ปี 2564
แจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินที่ทำการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปกครองจังหวัดยโสธร
วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน เพื่อเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 3/2564
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 2/2564
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 1/2564)
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ดูทั้งหมด
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
 
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564
ใบสมัครคัดเลือก "คนดีศรีเมืองยศ"
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
ดูทั้งหมด
 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

...



 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212 มท.43529 Fax 0-4571-2553 Email. yuttasart_snj@yasothon.mail.go.th / yasohuman@hotmail.com