ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"
 
 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๕๐ น. : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และตรวจความเรียบร้อยของแต่ละหน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองยโสธร ดังนี้ 
     - หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ณ ศาลาวัดบ้านค้อเหนือ ต.ค้อเหนือ
     - หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๔ ณ วัดบ้านพลับ ต.ดู่ทุ่ง 
     - หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๕ ณ ศาลาประชาคมบ้านขั้นไดใหญ่ ต.ขั้นไดใหญ่
     - หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านทุ่งนางโอก ต.ทุ่งนางโอก
     - หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๖ ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าเยี่ยม ต.เขื่องคำ
     - หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ณ ศาลาวัดบึงขุมเงิน ต.ขุมเงิน
     - หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๓ ณ ศาลาประชุมคมบ้านดงบัง ต.หนองคู
     โดยบรรยากาศการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของแต่ละพื้นที่นั้นมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นโดยมีท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จ่าจังหวัด นายอำเภอเมืองยโสธร ท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ จำนวน ๕๐๐ ลัง (๒๔,๐๐๐ กล่อง) จากบริษัท แดรี่พลัส จำกัด (บริษัทในเครือกลุ่มดัชมิลล์) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ร่วมรับมอบ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดบ้านบ่อ (ป่าแก) ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นผู้นำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การล้างห้องน้ำวัด การตัดหญ้า และการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโบสถ์และพระใหญ่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการฉีดวัคซีน การพิจารณาการขออนุญาตจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จาก ๒๐ จังหวัด การพิจารณา (ร่าง) ประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ เพิ่มเติม การหารือแนวทางในการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้ได้ตามกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนั้นเป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ในพื้นที่ โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ ถนนสาย ยส. ๓๐๐๙ แยก ทล. ๒๑๒ - บ้านคำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร : นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นผู้นำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ถนน ทาสีขอบฟุตบาท เก็บกวาดขยะ และตัดหญ้าบริเวณริมทาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท) หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอไทยเจริญ จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสา


 
 
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุยชน ปี 2564
แจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินที่ทำการและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปกครองจังหวัดยโสธร
วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน เพื่อเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 3/2564
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธรตามแบบงาน/โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในรอบ 7 ปี (Infographic ชุดข้อมูลที่ 2/2564
ดูทั้งหมด
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)
ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว Power of Data
แบบฟอร์มบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมิน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
 
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564
ใบสมัครคัดเลือก "คนดีศรีเมืองยศ"
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อการพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด
ดูทั้งหมด
 

 

 


 ผู้ชมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

...


 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 
Thaiflood

 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
   
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2015 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212 มท.43529 Fax 0-4571-2553 Email. yuttasart_snj@yasothon.mail.go.th / yasohuman@hotmail.com