ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

ดูทั้งหมด ....
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
ดูทั้งหมด ....
  • Picture 1
  • Picture 2
ดูทั้งหมด ....

 


 
 

 

 
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมกับพระคุณเจ้า พระภิกษุสามเณร ข้าราชการ และชาวจังหวัดยโสธร ร่วมเดิน
เวียนเทียนรอบอุโบสถและพระธาตุพระอานนท์ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกพร้อมกันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เมื่อเวลา 09.09 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดยโสธร  จะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2559 นำเซิ้งขบวนแรกโดย ขบวนเซิ้งบั้งไฟ มเหศักดิ์หลักเมือง เป็นขบวนผู้เฒ่าผู้แก่ในเมืองยโสธร ที่ลูกหลานชาวจังหวัดยโสธรให้ความเคารพนับถือ
วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย , นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร , พลตำรวจตรี พัชระ จันทบาล ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร , พันเอก ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ,นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร่วมจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2559 ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
การดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ขอเชิญรับฟังผลงานตามนโยบายและภาระกิจของกระทรวงมหาดไทยทางรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" คลื่นFM 91 MHz(สวพ.91) ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 น. (ประจำเดือนพฤษภาคม 2559)
ขอความร่วมมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แจ้งเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดลองความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงงานของรัฐ ประจำปี 2559
การผ่อนผันให้ผู้เสียหาย และพยานในคดีค้ามนุษย์ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายข้าวปี 2559
การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2559
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ในเบื้องต้น
รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วารสารสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุบลราชธานี
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
การประกวดคลิปวีดีโอในระดับจังหวัด ในหัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ.2558
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ(ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานชมทัศนียภาพแม่น้ำชี สถานที่ดำเนินการบริเวณบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระยะทางประมาณ 2000 กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร
เอกสารความรู้ สดร.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมแรลลี่พัฒนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรศรีสะเกษ-เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
ประดับธงในดวงใจ
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูุตร"การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 14
วีดิโอการอบรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดยโสธร
วีดิทัศน์การแถลงผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน
รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศไทย เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงานก.พ. เรื่องรับรองสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)

รายการข้อมูลและหน่วยงานรับผิดชอบรายการข้อมูลฯ ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด จังหวัดยโสธร
มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพิ่มเติม
แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558
เอกสารการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เอกสารประกอบโครงการเดินหน้าประชารัฐ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
แบบรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(จังหวัด)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 11 เมษายน 2559)
เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2559 (ฉบับปรับปรุง 29 มีนาคม 2559)
เอกสารการจัดเก็บช้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559
แนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ
แบบรายงานการจัดระเบียบป้ายโฆษณาและการรักษาความสะอาดในเขตทางหลวง
แบบสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อบริการจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
แบบคำขอใช้สถานที่วิมานพญาแถน
ประชาสัมพันธ์ สมุดภาพ Infographic รัฐบาลเพื่อประชาชน.
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 สำนักงานป.ป.ช.
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในการบริหารงานบุคคล พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ตัวอย่างการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ และบัญชีบริหารวงเงิน (กรณีได้รับจัดสรรวงเงิน ร้อยละ 0.1 เพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปี 2559
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง กำหนดให้ปี พ.ศ.2559 เป็นปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร
ซักซ้อมการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ปี 2558
ขอความอนุเคราะห์สำรวจตรวจสอบสถานการณ์แหล่งน้ำที่มีขนาดมากกว่า 2 ไร่
มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการ
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงาน ก.พ.
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลบุคลากรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กรณี กวพ ยกเว้นการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศสำนักนายกฯ เกี่ยวกับการกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ
หนังสือเวียน
แบบรายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ฉบับปรับปรุง)
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ประกาศสำนักงานจังหวัดยโสธร เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติคู่มือประชาชนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย ในระบบสารสนเทศ
การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
มอบอำนาจการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
แบบรายงานSMEs
มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 3 มีนาคม 2558
กำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Vdo Conference การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับท่ี่ 2 (16 มิ.ย. 58)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 58
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
เอกสารประกอบการอบรมและสัมมนาแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จังหวัดยโสธร
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐภายในจังหวัด
การดำเนินโครงการขับเคลื่อน "วาระมหาดไทยใสสะอาด ปี 2558"
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) รับทราบ ระบบการเตรียมพร้อมของประเทศไทย
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ผ่านระบบ VDO conference วันที่ 25 มี.ค.58
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
แบบรายงานการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมฯ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ไปสู่การปฏิบัติ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว2 ลงวันที่ 10 ก.พ. 58 เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกรม/กระทรวง (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
สรุปผลการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีฯ
แบบฟอร์มโครงการ ปี2559
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯ
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 4/2557
แบบฟอร์มโครงการของงบ Function ที่ดำเนินการในจังหวัดยโสธร ปี 2558
แบบฟอร์มแผนความต้องการเสนอของบ Function ปี 2559
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียนของจังหวัด 76 จังหวัด
แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การปรับปรุงคำสั่ง
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
คำรับรองการปฏิบัติราชการ จ. ยโสธร กลุ่มจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2557
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2558-2561)
 

 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ 

 

 

 


 ขณะนี้เวลา :
 


 
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2014 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529