ทำเนียบข้อมูลฯ และแบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

แบบขอยืมครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์
แบบสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์และวัสดุอุกรณ์เพื่อบริการจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th