สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
 
 

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๕

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๕

 

ประจำเดือน ฟฤษภาคม ๒๕๕๕

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

 
  • สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
 
 

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

 

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

  • สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
 
  • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
 
 

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕

 
  • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
 
 

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

 
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
 

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

 
  • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
 
 

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

 
  • สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
 
 

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

 
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
 
 

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร

   

 

 

 

 


 
 

 

Ti

 


 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com