สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

 
   
 
 
 
   
 
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 • เรือนจำจังหวัดยโสธร
 
 
 • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
 
 
 • อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
 
 
 • โรงพยาบาลจังหวัดยโสะร
 
 
 • ไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
 
 
 • อำเภอไทยเจริญ
 
 
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
 
 
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
 
 
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร
 
 
 • สำนักงานทางหลวงชนบทจัหงวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
 
 
 • อำเภอป่าติ็ว
 
 
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
 
 
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
 
 
 • สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร
 
 
 • อำเภอค้อวัง
 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร / กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

   

 

 

 

 


 
 

 

Ti

 


 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com