รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำป

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


05-Jun-2020 11:05

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร

 

 

 
 

 

Tip :Tip : หน้าเวปจังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!! วิธีแก้ไข
Tip :Tip :Tip :แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com