พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2565

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2564

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2564

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือนมิถุนายน 2564

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือนมีนาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th