ของฝากและของที่ระลึกจังหวัดยโสธร

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวกาบาพร้อมชงดื่ม 4 รส

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ข้าวกาบาพร้อมชงดื่ม 4 รส โดยการนำข้าวกล้องงอกนำมาแปรรูปเป็นกาบาผงพร้อมชงดื่ม ประกอบด้วย รสดั้งเดิม รสขิง เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ราคา : กล่องละ 139 บาท ชื่อกลุ่ม : บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด ชื่อประธานกลุ่มฯ : นางจุฬาพร กรธนทรัพย์ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 9 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 เบอร์โทรศัพท์ : 081 1204399

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ถั่วคั่วทราย

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ถั่วคั่วทราย ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน อย.รับรอง ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย เช่น ถัวตัด,ถั่วอบเกลือ ราคา : กก. 50 บาท ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน ชื่อประธานกลุ่มฯ : นางฉวี มงคลนำ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 6 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 เบอร์โทรศัพท์ : 061 3268683

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีการผลิตจะผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ราคา : กก.60 บาท ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน ชื่อประธานกลุ่มฯ : นายสุวรรณ สิมมา ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 10 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 เบอร์โทรศัพท์ : 086 2890671

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาปรุงเป็นอาหารเสริมด้วยสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกาย ราคา : กระปุกละ50 บาท ชื่อกลุ่ม : กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแฝก ชื่อประธานกลุ่มฯ : นางสุวรรณา ไชยรักษ์ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 4 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 เบอร์โทรศัพท์ : 085 4689800

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชุดรับแขก (เสื่อกก)

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ของตกแต่ง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ชุดรับแขก (เสื่อกก) พัฒนาจากเสื่อกกเป็นเซ็ตโดยใช้กกเป็นพื้นฐานเดิมนำมาปรับรูปแบบใหม่ให้ทันสมัย ราคา : ชุดละ 1,000 บาท ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอาชีพสตีนาสะแบง ชื่อประธานกลุ่มฯ : นางสุวรรณา ไชยรักษ์ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 6 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 เบอร์โทรศัพท์ : 081 7609344

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระติ๊บข้าว

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ของตกแต่ง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : กระติ๊บข้าวถือเป็นงานจักสานที่ละเอียดและเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีลวดลายสวยงามมีหลายขนาดให้เลือก ราคา : ตั้งแต่ 80 - 500 บาท ชื่อกลุ่ม : กลุ่มสตรีจักสานกระติ๊บข้าวบ้านดอนกลอง ชื่อประธานกลุ่มฯ : นางบรรจง ศรีธรรม ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 7 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 เบอร์โทรศัพท์ : 081 0753357

ชื่อผลิตภัณฑ์ : หมอนขิด

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ของตกแต่ง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : หมอนขิดถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมีหลากหลายรูปแบบ เช่น หมอนขิด หมอนสามเหลี่ยม ราคา : ตั้งแต่ 50 -1,500บาท ชื่อกลุ่ม : มาลัยพรหมอนขิด ชื่อประธานกลุ่มฯ : นางมาลัยพร จันใด ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 8 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 เบอร์โทรศัพท์ : 081 5790592

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหมลายลูกหวาย

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหมเป็นผ้าไหมลายลูกหวายที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดรวมทั้งมีผ้าไหมพื้นเรียบไว้จำหน่ายได้รับมาตรฐานนกยูงทอง ราคา : เมตรละ 1,500 ชื่อกลุ่ม : กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก ชื่อประธานกลุ่มฯ : นางพิสมัย ทองสุข ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 1 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เบอร์โทรศัพท์ : 098 6592050

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ของตกแต่ง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติใช้เศษวัสดุที่เหลือจากธรรมชาติเช่น เศษฟาง,เศษไม้ไผ่นำมาประดิษฐ์เป็นภาพต่าง ๆ ราคา : ตั้งแต่ 1,000 - 5,000 บาท (แล้วแต่ขนาด) ชื่อกลุ่ม : กลุ่มอนุรักษ์ไผ่งาม ชื่อประธานกลุ่มฯ : นายสมยศ คำเวบุญ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 11 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เบอร์โทรศัพท์ : 091 2740097

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าไหมพื้นเรียบ

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เป็นผ้าไหมพื้นเรียบและมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติมีลวดลายหลากหลาย ราคา : เมตรละ 1,500- 3,000 บาท ชื่อกลุ่ม : กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเมือง ชื่อประธานกลุ่มฯ : นางละมัย โพธิ์ภาษิต ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 เบอร์โทรศัพท์ : 087 2426287

   

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

Thursday, October 3, 2019 14:01 [นายไกรศร เกษงาม]

 

 

 

 

ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีซึ่งเป็นที่นิยม
แตงโม นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีซึ่งเป็นที่นิยมแล้ว เกษตรกรหลายอำเภอของยโสธร ยังปลูกแตงโมเป็นอาชีพเสริม แตงโมหวานยโสธร มีคุณภาพดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค มีผลผลิตมากที่สุดอยู่ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนตุลาคม
หมอนขวานผ้าขิด ผลิตกันมากที่บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว เป็นหัตถกรรมของอีสานที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ได้รับความนิยมทั่วไป เป็นของใช้ของฝากที่มีชื่อของยโสธร ทำจากผ้าทอลายขิด ซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของภาคอีสาน มีลวดลาย รูปแบบหลากหลาย และสีสันสดใสสวยงาม
ปลาส้ม ปลาส้มเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง และสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน ปลาส้มเป็นอาหารพื้นบ้านของไทยอิสาน สิ่งลื่อชื่อของชาวยโสธร เป็นอาหารที่ทำจากปลา สามารถนำมาทำได้หลายเมนู ตามแต่ความอบของแต่ละคน ราคาไม่แพง
ลอดช่อง ขนมลอดช่องโบราณที่มามาแต่ยาวนานและเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร เป็นขนมหวานที่แสนอร่อย เพีลงน้ำมาใส่น้ำเชื่อม กระทิ และชอบเย็นๆก็โรยด้วยน้ำแข็งใส หวานเย็นชื่นใจ
งานจักรสานไม้ไผ่ งานจักสานฝีมือดีชาวบ้านทุ่งนางโอกมีผลิตภัณฑ์จากงานจักสานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าว ตระกร้าใส่ของ หมวก ของใช้ในครัวเรือนต่างๆ อีกมากมาย ราคาไม่แพง
งานแกะสลักเกวียนจำลอง ที่บ้านนาสไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร


คลิ๊กที่แผนที่ เลือกอำเภอ เพื่อดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของแต่ละอำเภอในจังหวัดยโสธร
( คลิกที่อำเภอเพื่อดูสินค้าทั้งหมดของอำเภอ )

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร / thaitambon.com

 


 
 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com


 

อำเภอค้อวัง อำเภอมหาชนะชัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา