ข้อมูลสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ คสช.

รายงานสถานการณ์เร่งด่วน

     รายงานประจำวัน
     ข้อมูลการดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(หน.คสช.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

กิจกรรมจังหวัดยโสธร

กิจกรรม "คืนความสุข สู่คนเมืองยศ"

9 มิ.ย. 57 เวลา 07.00 น. นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย รอง ผวจ.ยส. ผบ.ร.16 (ผบ.กกล.รส.ประจำพื้นที่จังหวัดยโสธร) ผบ.ก.ภ.จว.ยโสธร รอง ผอ.รมน. (ท) หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ได้พบปะร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณศาลาพุทธชยันตี 2,600 ปี ค่ายบดินทรเดชาเพื่อแสดงความขอบคุณ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ปรึกษาหารือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในการร่วมแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองต่อไป

กิจกรรม"การจัดเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปประเทศ"

20 มิ.ย. 57 เวลา 10.00 น. นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุม กรอ.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2557 รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของ คสช. และการจัดเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปประเทศ

 

 

 

กิจกรรม"การทำบุญตักบาตรงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่คนเมืองยศ"
22 ก.ค. 57 นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ประจำพื้นที่จังหวัดยโสธร พร้อมข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 89 รูป และร่วมรับศีล ฟังธรรมเทศนา เรื่อง ความรักความสามัคคี โดยพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ณ หอประชุมวิถีอีสาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com