สถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ผลการแก้ไขปัญหา

ผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงานข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th