ผลการขับเคลื่อน

ผลการดำเนินงาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

 ผลการดำเนินงาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (๑)

ผลการดำเนินงาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (๒)

ผลการดำเนินงานวันที่ ๒๒ กรกฎาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๗

รายงานผลการดำเนินงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th