ข้อมูลองค์ความรู้ (KM) จังหวัดยโสธร

 
การจัดการองค์ความรู้จังหวัดยโสธร ประจำปี งบประมาณ 2556

องค์ความรู้

   องค์ความรู้การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ปี 2556

   องค์ความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก

   องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานตันแบบระดับจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คู่มือ

  คู่มือองค์ความรู้การถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ปี 2556

  คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก

  คู่มือความปลอดภัยบนท้องถนน

  คู่มือการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับจังหวัดในการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
  Link เชื่อมโยง ไปยังข้อมูล KM แต่ละหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
   


 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th