สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดยโสธร

-ผู้มาร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 16 ส.ค.2558 ทั้งสิ้น 2,310 คน
-มีผู้ผ่าน Check Point Scanbarcode Guinness Word Recond 1,355 จากทั้งหมด 1,400 คน

 

 

    จังหวัดยโสธรจัดพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทานแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 15.00 น. ณ หอประชุมวิถีอีสาน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรโดยนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไปเข้ารับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 

   

บรรยากาศการลงทะเบียนปั่นจักรยาน

ประชุมเตรียมความพร้อมปั่นจักรยาน

บรรยากาศสำรวจ

 

บรรยากาศการซ้อมปั่นจักรยาน วันที่ 26 ก.ค.2558

 

บรรยากาศซ้อมใหญ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2558

 

 

 


 
 

 


  
 
 
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th