ภาพฝีพระหัตถ์พระราชกระแสขอบใจพสกนิกร

รายชื่อผู้ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

 

  
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
กำหนดวันซ้อมปั่นจักรยาน
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.3.0 น. พร้อมกัน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)
กำหนดวันซ้อมปั่นย่อย
   วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2558 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) <<<<ดาวน์โหลดกำหนดการ
กำหนดวันซ้อมปั่นใหญ่
   วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) <<<<ดาวน์โหลดกำหนดการ
กำหนดวันรับเสื้อพระราชทาน เข็มกลัด และสายรัดข้อมือ
   วันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า)

*** กรณีไม่สามารถมารับเสื้อพระราชทาน เข็มกลัดและสายรัดข้อมือ ในวันดังกล่าวได้ ให้ติดต่อขอรับได้ที่ "ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร" ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ระหว่างวันที่ 6-10 ธ.ค. 2558 เวลา 08.30-16.30 น.

กำหนดการจัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad"
   วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าหอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) <<<<ดาวน์โหลดกำหนดการ
 
  
 

 

**ภาพฝีพระหัตถ์พร้อมพระราชปณิธาน

**ภาพที่จะใช้ขึ้นป้าย

**ดาวน์โหลดภาพขึ้้นป้ายศาลากลางหรือหน้าที่ว่าการอำเภอ

 

 

 

 

 

 

Graphic Map

Google Map

 

Graphic Point

 

 

 

บริเวณหน้าศาลากลาง

บริเวณหน้าศาลากลาง

 

ถนนแจ้งสนิทแยกทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ถนนเลี่ยงเมืองแยกทางไปจังหวัดมุกดาหาร

 

ถนนแจ้งสนิทแยกทางไปจังหวัดอุบลราชธานี

 
   

 

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดยโสธร จัดการประชุมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ต.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส. เป็นประธานการประชุมจัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน และทำ PR เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เส้นทางซ้อมปั่นจักรยาน จุด Start - Finish หน้าจวนผู้ว่าราชการ ไปตามเส้นทางสิริมงคล วิมานพญาแถน-พญาคักคาก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจ และติดอันดับ 1 ใน 24 แห่ง โครงการ "เขาเล่าว่า..." - ผ่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า-วัดศรีธรรมราม-ศาลหลักเมือง-วัดมหาธาตุ รวมระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

 

 

 

 


 
 

 


  
 
 
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th