ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยโสธร
จำนวนผู้เข้าชม

กำหนดการของจังหวัด

เกี่ยวกับกิจกรรม

ข่าวสารของจังหวัด

- วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค (จังหวัดยโสธร) รายละเอียด ดังนี้

ระยะทาง 29 กม. (เส้นทาง Bike For Dad)

  • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร - หอนาฬิกา - อาคารพญานาค - อาคารพญาคันคาก - ธาตุก่องข้าวน้อย
  • สวนสาธารณะพญาแถน - พิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง - อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา (สิงห์) - ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร - สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร
  • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
  • จุดแวะชม : ,

แผนที่ เส้นทางการปั่น


ประมวลภาพกิจกรรม

จำนวนผู้ลงทะเบียน จังหวัดยโสธร