Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
พันธ์ไม้มงคลประจำจังหวัดกระบาก (Anisoptera costata
พันธ์ไม้มงคลประจำ : จังหวัดยโสธร
ชื่อพันธุ์ไม้ : กระบาก
ชื่อสามัญ : Mesawa
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anisoptera costata Korth.
วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
ชื่ออื่น : กระบาก ตะบาก (ลำปาง), กระบากขาว (ชลบุรี, ชุมพร, ระนอง), กระบากโคก (ตรัง), กระบากช่อ กระบากด้าง กระบากดำ (ชุมพร), กระบากแดง (ชุมพร, ระนอง), ชอวาตาผ่อ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), บาก (ชุมพร), ประดิก (เขมร-สุรินทร์), พนอง (จันทบุรี, ตราด), หมีดังว่า (กะเหรี่ยง-ลำปาง)
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 30–40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกในสีเหลืองอ่อนเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน หลังใบมีขนสีเหลือง ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ท้องใบมีขน ดอกสีขาวปนเหลืองอ่อน ขนาดเล็ก ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นผลแห้งทรงกลม ผิวเรียบ มีปีกยาว 2 ปีก พบขึ้นตามป่าชื้น ป่าดิบและป่าเบญจพรรณทั่วไปดอกเล็กสีขาวอมเหลืองออกเป็นช่อ ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เนื้อไม้ทำไม้แบบก่อสร้าง และลังใส่ของ ชันใช้ผสมน้ำมันทาไม้ ทำน้ำมันชักเงา
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม : สภาพดินทุกชนิด กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
ถิ่นกำเนิด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย