Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 - 21.00 น. ทุกวัน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำภาคเอกชน คณะกรรมการจัดงานฯ ข้าราชการ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าในเขตจังหวัดยโสธร เข้าร่วมฯ โดยมีกิจกรรมการแสดง ประกอบด้วย การรำถวายพระพร โดยนักเรียนจากโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การแสดงของข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนค้อวังวิทยาคม. ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

440270

440271  440273

Read 183 times