Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบเงินกู้ยืมแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และกล่าวพบปะชี้แจงกับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินกู้ยืม จำนวน 24 ราย พร้อมผู้ค้ำประกัน. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

439777

439780  439781

Read 132 times