Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับและรายงาน ในโอกาสนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะเปียกครัวเรือนครบร้อยละ 100 ของจำนวนครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเดิด ทรายมูล สวาท เลิงนกทา ค้อวัง และเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก น้ำอ้อม กุดน้ำใส และองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

439670

439672  439674

Read 176 times