Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

จังหวัดยโสธรจัดงานกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
           วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตน อาสาปฏิบัติงาน ด้วยความเสียสละ อดทน และเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้สนับสนุนกิจการของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ยโสธร
ซึ่งในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร การสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด งานด้านการข่าว งานการให้บริการประชาชน งานมวลชน งานป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การช่วยเหลือสาธารณภัยต่าง ๆ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนาย ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่องตลอดมานับว่าเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ได้ประกอบพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และได้อ่านสารของผู้บัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน และกล่าวให้โอวาท จากนั้นได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดน “สดุดี” ให้กับเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก กองอาสารักษาดินแดนของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้กับบุตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงมหาดไทย บุตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงมหาดไทย บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และมอบของขวัญให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนได้พบปะ เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล อีกด้วย

 
------------------------------------------
สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /8 ก.พ. 62

Read 28 times Last modified on วันศุกร์, 08 กุมภาพันธ์ 2562 16:33