Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

ยโสธร ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 5 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและบูรณาการดำเนินงานวัฒนธรรม ในพื้นที่ร่วมกัน ตลอดจน สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติ ได้อย่างเป็นรูปแบบทั้งนี้ ให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดละ 1 แห่ง และส่งข้อมูลผลการคัดเลือกและใบสมัครพร้อมผลงานฯ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

  

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร / 8 พ.ค. 62

Read 29 times